МИГ Лясковец-Стражица е член на ТРГ"Лидер" към Националната селска мрежа

На 25 юни 2010г. в София се сформира и третата Тематична работна група „ЛИДЕР” към НСМ.

Сдружение"МИГ-Лясковец-Стражица" се представлява експертно и като Лидер-територия от Мария Маринова.

Очаква се работната група да подпомогне МИГ в България по пътя им на институционализиране и реализиране на СМР.

Участниците в ТРГ"Лидер" са: Андрея Щерев – БАФ; Божидар Иванов- Институт по аграрна икономика; Диана Ангелова – Фондация „Образование и бизнес”; Дочо Михайлов- експерт координатор МИГ; Емилия Иванова Германова – външен експерт община Кубрат; Жечко Йорданов- Национална асоциация „Зелена сърница”; Иван Тодоров - Координатор по проект на МИГ Бойчиновци и Якимово; Иван Шишков – консултант; Киро Проданов – експерт група 1; община Средец; Лучко Македонски- МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово; Марина Бракалова – ФОРА- фондация за общностно развитие; Мария Вълканова- Община Перущица; Мария Маринова – МИГ Лясковец- Стражица; Методи Методиев – ФОРА- фондация за общностно развитие; Пламен Панев – Община Тунджа; Пламен Панев – Община Тунджа; Полина Ангелова – експерт община Нови Пазар; Росица Джамбазова – Бизнес Инкубатор; Румен Грозданов; Татяна Христова Петрова - СНЦ ”МИГ Вършец”. За координатор на групата беше избран Лучко Македонски, а за секретар Марина Бракалова. Членовете на групата си поставиха за цел до 2 юли 2010 да определят аспектите на работа на ТРГ 3 ”ЛИДЕР”, проблемите свързани с изготвянето на стратегии на МИГ и да насрочат среща за тяхното обсъждане.