Национална селска мрежа

 Официалната страница на Националната селска мрежа вече работи. Всеки, който се интересува от информация за структурирането и развитието на мрежата в страната и в ЕС, може да я потърси на www.nsm.government.bg


Националната селска мрежа (НСМ) е инструмент за подкрепа и реализиране на политиката за развитие на селските райони. Нейната мисия е да подпомогне усилията и ускори процеса на изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в нейните приоритетни области: Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор; Подобряване на околната среда и селската природа; Подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика и за подхода ЛИДЕР.

Мрежата е партньор на МЗХ в диалога с гражданското общество и съдейства за разширяване на участието му в процеса на планиране, наблюдение и изпълнение на политиката за развитие на селските райони. Мрежата осигурява обмен на информация и опит, чрез нея се трансформират добрите практики и се постига единодействие между партньорите.

От страницата може да се свали заявката за участие в Националната селска мрежа на България  и да се изпрати на електронния адрес на НСМ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Предстои допълнително разработване и обогатяване на информацията на страницата.