Предстоящо-Втори Обществен форум за СМР

На 21 август  2010г.от 10.00ч. в гр.Лясковец  ще се проведе Втори Обществено-териториален форум за обсъждане и приемане на Стратегия за местно развитие-мерки, бюджет, процедури. Участвайте активно за европейско развитие и бъдеще на МИГ-територията.

 ПОКАНА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ

 ОБЩЕСТВЕНО-ТЕРИТОРИАЛЕН ФОРУМ

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ

НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

До

Всички заинтересовани страни и

 ключови представители на

 МИГ-територия Лясковец-Стражица:(сектори -селско стопанство, бизнес, туризъм, социални дейности,здравеопазване, образование и култура, уязвими групи,местно развитие,  младежки дейности и спорт, гражданско общество, местна власт, услуги, граждани, селски и градски територии, читалища, формални и неформални клубове, организации и пр.)

 

Уважаеми  дами и господа,

 

Управителният съвет, екипът,  участниците и партньорите на Сдружение „МИГ Лясковец-Стражица” ви канят да участвате  в обсъждането и приемането на  мерки, бюджет и процедури на Стратегия за местно развитие.

 

Първият вариант на Стратегията за местно развитие, приет на 31 януари 2010г. е актуализиран и коригиран съгласно настъпилите промени в нормативната база на ПРСР и е съгласуван с всички заинтересовани страни. Това налага провеждането на Втори обществено-териториален форум за обсъждане и приемане на окончателен вариант на Стратегията.

 

 

Дата: 21 август, 2010г., събота

Начален час: 09.00ч.

Място: гр.Лясковец, ТК”Лесопарка”, Конферентна зала-ет.2

Дневен   ред на Форума:

-09.00ч.-10.00ч. Регистрация на участниците и получаване на материали . 

-10.00ч.-11.00ч. Представяне на мерки, бюджет и процедури за изпълнение на Стратегията.

-11.00ч.-12.00ч. дискусия-обсъждане и приемане на Стратегията аз местно развитие.

 

Важно :

Който желае да се запознае с материалите за форума, може да го направи в офиса на сдружението както следва:

 

v  9 и 10 август 2010г. от 10.00ч. до 18.00ч.

v  16,17 и 18 август 2010г. от 10.00ч. до 18.00ч.

v  Адрес на офиса: гр.Лясковец, сградата на Старото кино, ет.2.

v  Контактна информация за въпроси и справки: тел.0878779101 и ел.поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.