Актуално за прилагането на Лидер в България

Чрез проектите по 431-2 са обхванати  158 селски общини –подготвителна мярка.

Това е 68 % от всички селски общини, а общата територия е 70 % от цялата територия на селските общини, а населението, което обхваща тази подготвителна мярка е, 2 265 000, което е 72 % от населението в селските райони в страната ни. 54 СМР се борят за финансиране в момента по Първа покана.

Бюджетът за ос 4 общо е 102 100 000 евро приблизително. За тази подготвителна мярка в момента са заделени 8 460 000 евро, които са само за придобиване на умения за потенциалните местни инициативни групи. А за развитието на селските райони по програмата, които реално ще бъдат разходвани, са 77 720 000 евро. До края на 2011 г. трябва да бъдат одобрени местните инициативни групи и стратегиите за местно развитие, които те ще изпълняват.