Фотоконкурсът „България, селото и светът”
Un_2  osp-logo

Покажи ни на ФОКУС защо ТИ знаеш тайната на успеха на семейната ферма или хотел!

Защо селото ти е хит? Къде обикалят градските планинари? Покажи ни гората!

От теб идеите, от ОСП – възможностите и пътят!

Къде можете да „хванете“ своя печеливш кадър?

На полето и в двора, при тези, които получават директни плащания и подкрепа по пазарни мерки.

Потърсете младите фермери и щракнете модерните машини в земеделските стопанства!

Знаеш ли какво е био?

Какво се  случва в планинските райони, изостаналите села?

Как се съхранява селското наследство и традиции?

Има ли вятърeн генератор или слънчеви колектори наоколо?

Научи как от Общата селскостопанска политика на ЕС!     Запознайте се с основните теми на ОСП на cap.europe.bg

 

За ОСП накратко

Общата селскостопанска политика – ОСП, е една от първите и най-сложни политики на Европейския съюз. Тя регулира производството, търговията и преработката на земеделски продукти в Европейския съюз, като обръща особено внимание на развитието на селските райони.

ОСП заема 40 % от бюджета на ЕС. Европа инвестира в опазване на околната среда и ландшафта, хуманно отношение към животните, подобряване на качеството и безопасността на храните, съживяване на селските райони и съхраняване на местните културни традиции.

Защо ОСП е важна за България? Селските райони обхващат 81% от територията на страната и 42% от населението. Едва 3-5% от тях са на възраст до 40 г., по данни от предприсъединителния процес. Политиката се реализира в България чрез схема за единно плащане на площ (СЕПП), пазарна подкрепа на земеделските производители и Програмата за развитие на селските райони.