Най-после са обнародвани промените в Наредба 23

Уважаеми участници в МИГ, в брой 5/14.01.2011г. на Държавен вестник са обнародвани промените, свързани с демаркацията.

Надяваме се, че най-сетне ще стартира оценката на СМР и можем да се надяваме на резултати.Наредба 23 с измененията може да намерите на: http://prsr.government.bg.