Продължава обсъждането на ОСП-визия 2020

Продължават срещите и форумите с представители на селското стопанство и селските райони за обсъждане и приемане на препоръки относно Общата селскостопанска политика 2014-2020г.

"Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз представлява нещо много повече от просто разпределяне на средства. Тя е ефективен инструмент, гарантиращ на обществото производството и доставката на храни в достатъчни количества и с високо качество чрез увеличаване производителността". Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, която откри кръгла маса "България и ОСП – Визия 2020", организирана от Европейския институт. В събитието взеха участие българският евродепутат от ЕНП Мария Неделчева, Марио Милушев – директор в Генерална дирекция "Земеделие" на ЕК, представители на държавните институции, неправителствения сектор и научните институти в страната. Пред участниците в кръглата маса зам.-министър Боянова подчерта важността на ОСП за българското земеделие, което все още понася негативите на прехода към пазарно стопанство. "Чрез прилагането на инструментите на Общата селскостопанска политика се осигури минимално ниво на доходите на земеделските производители, наблюдават се процеси на преструктуриране и макар и бавно – окрупняване и модернизиране на стопанствата, подобряват се агроекологичните условия на производство, подобряват се условията на живот в селските райони", поясни зам.-министър Боянова. Тя очерта основните елементи от българската позиция в дебата по бъдещето на ОСП след 2013 г. – запазване на бюджета на ЕС за земеделие, по-ранно изравняване на субсидиите между старите и новите страни членки, запазване на двата стъбла на ОСП – т.е. подпомагането по линия на директните плащания и чрез Програмата за развитие на селските райони и осигуряване на по-голяма гъвкавост на страните в осъществяване на политиките в сектора. До средата на юли 2011 г. България трябва да изготви официалната си позиция по отношение на ОСП след 2013 г., съобщи евродепутатът Мария Неделчева. Тя обясни, че позициите на отделните страни-членки за промяна на Общата селскостопанска политика вече са ясни. Основните въпроси, по които ще се води дебатът, са дали да се запази или да бъде намален бюджетът за земеделие, дали да се запазят двата стълба на ОСП и дали да се изравнят по-рано субсидиите между страните – членки. Неделчева призова всички заинтересовани страни у нас за по-голяма активност при изработването на общата политика по ОСП след 2013 г