Очакваме вашите предложения за събития на Фестивала

На проведеният Обществен форум за избор на иновативно културно събитие, заинтересованите страни одобриха идеята за провеждане на Фестивал на зеленчуците и градинарството (гурбетчийското градинарство), характерно само и единствено за Лясковец. До 15.02.2011г.очакваме идеи и предложеиня за събития и дейности-част от Фестивала.

n5583

 

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , www.lyaskovets.net

 

ПОКАНА

 

Във връзка с  „Проучване и анализ на нуждите от иновативно културно събитие в агломерационен  ареал Лясковец” и подготовка на проект по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

 

Каним всички заинтересовани страни и представители на местната общност за

 

  1. Дата: 3 февруари 2011г. (четвъртък)
  2. Начален час: 15.00ч.
  3. Място на провеждане:конферентна зала на Община Лясковец, ет.1.
  4. Тема: „Обсъждане и избор на иновативно културно събитие за община Лясковец”
  5. Първоначална идея за иновативно културно събитие: Фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и градинарството”.
  6. Дневен ред на срещата:

 15.00ч.-15.20ч.-Регистрация на участниците, получаване на материали;

 

15.20ч.-15.30ч.-Откриване на Форума.

15.30ч.-15.40ч.-Презентация”Културно-историческо наследство на Лясковец

алтернативи, предизвикателства и място в местното развитие”

15.40ч.-15.50ч.-Презентация”Доклад/анализ от проведено допитване за

избор на Иновативно Културно Събитие в общината.

15.50ч.-16.00ч.-Презентация”Визия на иновативното културно събитие”

16.00ч.-16.10ч.-Представяне  на предложението за иновативно културно събитие”Лясковец-пъстра              столица на зеленчуците и градинарството”.

16.10ч.-16.40ч.-Дискусия относно формата, съдържанието, посланието и реализацията на събитието

16.40ч.-17.00ч.-Вземане на решение за Иновативно Културно Събитие-анкети, гласуване.

17.00ч.-17.10ч.-Обособяване на работни групи за формиране дейностите на събитието.

17.10ч. Закриване на Форума, свободна дискусия по желание на участниците.

 

Определение за иновационно културно събитие:

  1. Иновативните културни събития надхвърлят границите на традиционните художествени прояви, разчупват стандартното мислене и формати; въвеждат нова проблематика или откриват нови интерпретации дори на едни традиционни теми; създават нови форми на самоизява; привличат нови публики; опират се на нови партньорства; отварят границите между творци-професионалисти и аматьори, усвояват нови пространства като сцени на действие; произвеждат нови социални ефекти на солидарност и идентичност, основаваща се върху мястото, квартала, града. Често те се характеризират със синтез на изкуствата, с обединяване на възможностите на изкуство и наука, изкуство и педагогика, култура, екология, здравеопазване, спорт; при реализирането на тези събития се използват и нови технологии, (включително технологиите на широкото участие – participative technologies), нови канали за информация и нови модели на потребление.
  2. Проектната идея за иновативно културно събитие в Лясковец трябва да преминава традиционните граници на изкуствата и класическите деления на творци – целеви групи, професионалисти – аматьори, участници – публики.Търси се тяхната особена креативност и иновативност. Като иновативни се третират не само новите събития (такива, които досега не са присъствали в културния календар на община Лясковец), но и „стари”, т.е. традиционно присъстващи в културния календар събития, организирани, представени, рекламирани и разпространявани по нов начин; насочени към нови аудитории или нови потребители; мобилизирали нови партньорски мрежи и др.