Стартира Световен Форума за горите на Обединените нации-Гора за хората
„Международна година на горите 2011” е инициатива на Организацията на обединените нации, чиято цел е повишаване на осведомеността относно природосъобразното управление, опазване и развитие на всички видове гори в полза на нашето и бъдещите поколения.
logo_forest

Посланието на кампанията е „Гора за хората”, което е залегнало в логото на инициативата и подчертава централната роля на хората за развитието на световните гори. Създаден е интернет сайта www.un.org/esa/forests/2011.html .

Апелът за отбелязването на Международната година на горите 2011 е отправен към всички правителства, международни и регионални организации, които с доброволен труд и съответни дейности да направят обществото съпричастно към съдбата и устойчивото управление на горите.

Българската  „Седмица на гората – 2011” е включена в списъка „Ключови горски събития през 2010/2011”, поместен на сайта на ООН.