Международно агро- изложение БАТА АГРО
От 10 до 14 май 2011 г. Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА), в която членуват 15 големи фирми, осъществяващи 85 % от вноса на самоходна техника у нас,  оторизирани търговци, които инвестират в сервизирането на внасяните машини организира собствено международно техническо изложени БАТА АГРО 2011.

Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА) е създадена през 2005 г.  от фирмите Вантотрейд Ауто АД, Оптиком ЕООД, Златекс ООД и Рапид КБ. 
Асоциацията има важно значение за бранша и предприема редица инициативи,  една от които е организирането на собствено специализирано техническо
изложение „БАТА АГРО ”.

По подобие на много от американските изложения мероприятието ще бъде уникално по рода си и „под открито небе” с демонстрации на техниката и тест-драйв.

Изложението „БАТА АГРО” ще бъде отворено за всички лоялни търговци и български производители на агротехника и то на много приемливи цени, многократно по-ниски от тези, които в момента предлагат панаирите в Пловдив и Добрич.

Целта на организаторите е да се създаде отлична възможност на изложителите за провеждане на презентации, демонстрации и срещи с потенциални партньори за стартиране и развитие на ефективно бизнес сътрудничество.

Организаторите Ви канят да се включите като изложители на Международното специализирано селскостопанско изложение„БАТА АГРО” или да посетите изложението за създаване на ефективно бизнес сътрудничество.

Повече информация за БАТА, мисията, целите и задачите на Асоциацията на www.bata-agro.org