22-ри март 2011г. "Световен ден на ВОДАТА"

Мото на Кампания` 2011г.-"Вода за градовете-отговор на предизвикателствата в градовете"

e2a3072567

 

Световният ден на водата – 22 март през 2011 г., е посветен на въпросите, свързани с въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и природните бедствия, оказват върху градските водни системи. Темата тази година „Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в градовете” има за цел да насърчи правителства, организации, общини и частни лица да се включат активно в посрещането на предизвикателствата в областта на управлението на водите в градовете.

За пръв път  в историята 3,3 милиарда души (по-голямата част от населението на Земята) живее в градове, като площите, заемани от градовете продължават да растат. Увеличението на градското население е по-бързо от възможностите за адаптиране на инфраструктурата.  

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Целта на Световния ден на водата през 2011 г. е да фокусира вниманието на международната общественост върху въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските водни системи.


Ключовите въпроси обхващат темите за:


• нарастващата потребност от вода за градовете и канализация,

• увеличаване на замърсяването от битови и промишлени отпадъци,

• изменението на климата и неговите непредвидени рискове и предизвикателства,

• свръхексплоатация на наличните водни ресурси,

• по-добро фокусиране върху бедното градско население.