До 15 май върви организационна инвентаризация на МИГ
Уважаеми членове на МИГ,
 
Съгласно Заповед №12/11.04.2011г. на Председателят на УС на МИГ, на основание  чл.23, ал.1-5, чл.27 (1) и чл.29 (1) от Устава на Сдружение”МИГ Лясковец-Стражица”  е необходимо да бъде актуализирана базата данни с членове на ОС и организационния статус на членовете  в ОС на МИГ - легитимност, участие в проведени ОС, заплатен чл.внос.
На база съхранени документи в офис на МИГ,  събрани от Касиера на сдружението-Илияна Петрова и осчетоводени от счетоводителя на сдружението-Анелия Иванова е изготвен предварителен Списък по посочените показатели.
 
В едномесечен срок всеки от вас, може да възрази, оспори или коригира статуса си като член на ОС на МИГ.
Ао има желание да заплати чл.внос, трябва да го направи в рамките до месец от получаване на това писмо.Ако е платил вече, а не вижда отразено името си или е неточна сумата, моля да се свърже отново с екипа на  МИГ за уточняване на обстоятелствата.
Всички членове на ОС на МИГ получават това писмо по ел.поща.
За тези от членовете на ОС на МИГ, които нямат ел.поща ще бъдат изпратени писма по пощата  с адрес по местоживеене.
След изтичане на едномесечния срок за изясняване статуса на членовете на ОС на МИГ, ще  бъдат
изготвени предложения за изключване/отпадане на всички нередовни членове на
Общото събрание с настъпили обстоятелства по Чл.23, Чл.27 и Чл.29 от Устава на
Сдружение”МИГ Лясковец-Стражица”.

 

До 30 май 2011г.ще се  насрочи редовно Заседание на УС с участие на КС за разглеждане на внесените предложения за изключване на членове
от ОС на МИГ.

Име, фамилия

Членски внос-статус 2010/2011г.

Участие в ОС

Забележка

Д-р Ивелина Гецова

9+12 =21 лв.

Платен чл.внос до м.01.2012г.

2

ОС

Редовен член

Венелин  Георгиев

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Цветомила Берова

4+10=14лв.

Платен чл.внос до м.06.2011г.

2

ОС

Редовен член

Марияна  Георгиева

0+6=6 лв.

Платен чл.внос до м.09.2010г.

2

ОС

Редовен член

Светлана  Иванова

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Румянка Николова

5+6=11лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Анжелина Хрулева

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.04.2011г.

1

ОС

Редовен член

Пламен  Георгиев

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Сергей  Добрев

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Боян Паскалев

9+0=9лв.

Платен чл.внос до м.04.2011г.

1

ОС

Редовен член

Петър  Тахрилов

9+13=22лв.

Платен чл.внос до м.02.2012г.

2

ОС

Редовен член

Димитър  Капралски

0+10=10лв.

Платен чл.внос до м.02.2011г.

2

ОС

Редовен член

Даниела Кръстева Бърнева

5+10=15лв.

Платен чл.внос до м.06.2011г.

2

ОС

Редовен член

Йорданка  Димитрова

5+19=24лв.

Платен чл.внос до м.03.2012г.

2

ОС

Редовен член

Стефан Кочемидов

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Стефанка  Язаджиева

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Петър  Славчев

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

2

ОС

Редовен член

Петя Йорданова

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Иван  Първанов

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Митю  Стоянов Маринов  

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Виолета Райкова

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Даниел Райков

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Парашкев  Парашкевов

9+12=21лв.

Платен чл.внос до м.01.2012г.

2

ОС

Редовен член

Кремена  Енчева

6+15=21лв.

Платен чл.внос до м.01.2012г.

2

ОС

Редовен член

Екатерина Йорданова

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Марияна Стойкова  

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Цветелин  Колев

9+0=9лв.

Платен чл.внос до м.01.2011г.

1

ОС

Редовен член

Румен  Стойков

9+10=19лв.

Платен чл.внос до м.11.2011г.

2

ОС

Редовен член

Марин Чешмичков

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Радостин  Върбанов  

9+0=9лв.

Платен чл.внос до м.01.2011г.

1

ОС

Редовен член

Невена Петрова  

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

1

ОС

Редовен член

Христина Гуглова

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Мариета  Банова

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Даниел Евдокимов

0+10=10лв.

Платен чл.внос до м.02.2011г.

2

ОС

Редовен член

Йорданка Бонева

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Янко Янков

9+12=21лв.

Платен чл.внос до м.01.2012г.

2

ОС

Редовен член

Марийка Цонева

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Даниела Момъкова

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Мариела Терзиева

5+10=15лв.

Платен чл.внос до м.06.2011г.

2

ОС

Редовен член

Йорданка Андреева

9+4 =13 лв.

Платен чл.внос до м.05.2011г.

2

ОС

Редовен член

Цветанка Спасова

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Денчо Колев Димов №2/01.03.2010г.

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Ивайло Величков

9+12=21лв.

Платен чл.внос до м.01.2012г.

2

ОС

Редовен член

Грета Коеджикова

0+20=20лв.

Платен чл.внос до м.12.2011г.

2

ОС

Редовен член

Боянка Николова

5+10=15лв.

Платен чл.внос до м.06.2011г.

2

ОС

Редовен член

Сашка Колева

5+10=15лв.

Платен чл.внос до м.06.2011г.

2

ОС

Редовен член

Димитър Койчев

5+10=15лв.

Платен чл.внос до м.06.2011г.

2

ОС

Редовен член

Стоян Стоянов

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Вергил Митов

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Галина Георгиева

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Ивайло Николов

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Илиянка Широканова

5+10=15лв.

Платен чл.внос до м.06.2011г.

2

ОС

Редовен член

Кристина Димитрова

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Мариана Цонева

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Йорданка Байчева

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Антоанета  Чукурова

9+7=16лв.

Платен чл.внос до м.07.2011г.

2

ОС

Редовен член

Анка Иванова

5+5=10лв.

Платен чл.внос до м.01.2011г.

2

ОС

Редовен член

Димитранка Колева

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Ренета Нотева

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Светла Панева

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Альоша Димитров

БЕЗ ВНОСКА

1

ОС

Предупреждение

Галина Колева

5+0=5 лв.

Платен чл.внос до м.08.2010г.

1

ОС

Редовен член

Мариела Петрова

5+8=13лв.

Платен чл.внос до м.04.2011г.

2

ОС

Редовен член

Илиян  Маринов

9+10=19лв.

Платен чл.внос до м.12.2011г.

2

ОС

Редовен член

Красимир Василев

ОБЩИНА

2

ОС

Редовен член

Красимира Желязкова

5+7=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Илияна Петрова

5+7=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Пламен Пенчев

9+12=21лв.

Платен чл.внос до м.01.2012г.

2

ОС

Редовен член

Стела Соколова

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Боряна Анастасова

5+0=5 лв.

Платен чл.внос до м.08.2010г.

1

ОС

Редовен член

Росица Иванова

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Юлиан Койчев

5+10=15лв.

Платен чл.внос до м.06.2011г.

1

ОС

Редовен член

Еленка Стефанова Павлова

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава

Анжелика Техеда-Събева

0+12=12лв.

Платен чл.внос до м.03.2011г.

2

ОС

Редовен член

Димитър Иванов

БЕЗ ВНОСКА

НЕ

Предложение за отпадане съгласно чл.27-29 от Устава