Разчупихме стереотипа

На 3 май 2011г. с интерактивна пресконференция се откри проект"Панаир на добрите идеи".

DSC05388DSC05451

 

DSC05347DSC05337

DSC05395DSC05422

DSC05449DSC05434

Проектът ще се осъществява на теритоирята на Местната инициативна група и се финансира от Фондация»Америка за България», Община Лясковец и Община Стражица.

Пред над 150 гости на събитието, сред които участници в МИГ, партньори и съмишленици на добрите идеи организаторите поднесоха интерактивен спектакъл . Малчуганите на детско театрално студио»Пинокио» от гр.Лясковец пресъздадоха стара притча за местната общност и сготвиха гозба от камъчета с посланието : ...»Малките камъчета никой не ги забелязва, всеки гледа големите.Но всъщност малките камъчета са важни, един ден те осъзнават своята воля и задвижват колелото на историята, просто само защото с тяхно участие е пъстър и пълноценен света».

За събитието бяха събрани и надписани с послания над 150 камъчета, поставени в ръчно изплетени чантички.Всеки гост донесе свое камъче, написа своята мечта и си тръгна с послание и камъче на надеждата.

Младите художници на Кремена Енчева нарисуваха своите мечти и ги представиха в изложба. След официалната част за всички гости имаше много изненади, творчески изпълнение на фолклорни, танцови и балетни формации, както и пъстър калейдоскоп от информация за бъдещи събития по проекта.

  • Цел на проекта: Мобилизиране на гражданска активност чрез организиране и

провеждане на общностно събитие „Панаир на добрите идеи” за територията

на общините Лясковец и Стражица.Ще бъдат генерирани, събрани, представени, избрани, финансирани, реализирани и популяризирани най-атрактивните, интересни и приложими малки проекти.

  • Намерения: печелившите идеи да проекти ще мотивират всички  участници да генерират все по-интересни и добри  малки проекти за следващото издание на събитието.
  • В края на проекта ще има утвърдено  публично-частно партньорство за местно развитие (МИГ).

Местната общност ще бъде въвлечена в процеса на идентифициране на местни проблеми и идеи за тяхното разрешаване като добри практики. Подобрено , добре изразено и ефективно взаимодействие между частния, обществения и НПО сектора.

Проектът ще  създаде механизъм за провокиране и поддържане на гражданска активност на МИГ-територията в общо 28 населени места. Ще се финансират и изпълнят 12-те най-добри идеи.