Б Ч К ПОМАГА

На 03.05.2011 година се проведе работна среща на Общинската организация на БЧК Лясковец по повод осми май – Международен ден на Червения кръст и Полумесец.

IMG_8837IMG_8840

Председателят на Областното ръководство –г-н Димитър Русев и г-жа Райкова бяха желани гости на срещата. С присъствието си Д-р Ивелина Гецова – кмет на Община Лясковец, доказа  своята подкрепа за добрите идеи и кампании, провеждани от БЧК.

В годината на Доброволчеството, Българският Червен Кръст помогна и на Японското праавителство в трудния за тях момент след голямото земетресение.Лично премиерът на Япония е изказал благодарност на г- Христо Григоров.В БЧК членуват доброволци от всички възрасти, но тази година осезателно е повишено участието на млади хора.

Работната среща премина в много добро настроение и се направи равносметка на извършеното от Общинската структура на БЧК Лясковец.Зам. председателят г-жа Ваня Табакова, която е организатор и изпълнител на всички провеждани кампании , изказа благодарност към Областното ръководство и особено на Д-р Ивелина Гецова. Фактът , че само на територията на Община Лясковец продължава да функционира „социална трапезария” е добър атестат за дейността на организацията.Красиво аранжираната обстановка и поднесени интересни изненади на присъстващите , показа колко добре може да се работи , когато всичко се прави с желание и добронамереност.

За финал на срещата бяха отправените пожелания от Кмета на Общината – Д-р Ивелина Гецова за още по – добро сътрудничество и като първенци в областта- да отстояваме тази позиция.

Изготвил:Румяна Николова/доброволец/