Съживява се пазарът на земеделска земя, секва интересът към ВЕИ
komentar

 

Отново има осезаемо търсене на земеделска земя, особено в този период на годината, но цените не са мърдали, според  Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. 
 
Според председателя Борислав Петков цената към момента е стабилна – между 300 и 400 лв. за декар в активните земеделски райони. Цената на земеделската земя стана зависима от доходността на самата земя, тоест от рентата, която се получава, твърди още той. Два вида са инвеститорите в земеделска земя – арендатори и други инвеститори, които гледат през различна призма към цената на земята. Арендаторът гледа през призмата на произведената продукция и доходността, която получава, докато инвеститорите гледат през призмата на доходността, която ще получат от покупката на тази земя и последващото й отдаване. 

„Едва ли можем да говорим за някакъв рязък скок. Факт е, че на места има известно повишение на цената и това е въз основа на определен локален интерес в определени землища”, коментира Петков. Интерес към закупуване на земеделска земя има в Североизточна България, в Централа Северна България, а напоследък и в Северозападна България.

 

По думите на специалиста инвеститорите в момента не търсят земеделска земя за инсталиране на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 


„ВЕИ-тата излязоха от фокуса на инвеститорите с неясните разпоредби и това какво ще се случи със Закона за опазване на земеделските земи и рестриктивните режими, които ще бъдат приложени. В момента този тип инвеститори, които инвестираха в земя с цел нейното преотреждане за изграждане на ВЕИ, в момента са доста предпазливи в своите инвестиции, докато няма ясна законова база, на която ще се изграждат тези ВЕИ-та”, каза той.

По информация на Фермер.БГ интересът към инвестициите във ВЕИ намалява заради последните законови промени. Корейски инвеститори, които наскоро започнаха изграждането на голяма ВЕИ инсталация в Северна България и дариха 1 млн. лв. на правителството са силно разочаровани от идеите за намаляване изкупната цена на зелената енергия, което прави инвестицията безмислена при нови цени, които се въвеждат след като корейската компания вече е направила рачетите си по друг начин. По този повод корейците са забързали изграждането на една малка част от инсталацията за да могат да сключат договор с НЕК преди да се гласуват корекциите в изкупната цена.