27 май 2011

Представители на МИГ взеха участие в Национална изложба „Божури”-гр.Г.Оряховица. Събитието се организира под мотото "Да запазим живота на планетата".

DSC06350

 

Интерес представлява проведената днес Кръгла маса "Екология и бъдеще" с участие на експерти, биопроизводители, фирми от селското стопанство, представители на еко-продукти и др. МИГ представи опита си ПРСР-Лидер и проект"Панаир на добрите идеи.

Тематични точки на кръглата маса са:

  1. Потребност за използването на естествените и културните растителни ресурси в унисон на екологичните и здравословни изисквания.
  2. Условия за спазването на  европейските директиви за влагане на биокомпонент в горивото.
  3.  Устойчиво използване на плодородната земя и  работната ръка.
  4. Възможности и пречки за по-силно развитие на аграрния сектор и eкотуризма в селските райони.
  5.  Необходимост от тясно сътрудничество между специализираните научни институции и аграрния бизнес.

 DSC06328 DSC06326

DSC06331 DSC06334

DSC06327 DSC06353