Успешен първи етап на оценка

Проекти, преминали успешно Първи етап на оценка-Административна допустимост.

Име на кандидата

Име на проекта

Сектор

Входящ №

Читалище „Земеделец-1899”

С.Козаревец

Обособяване на зона за пазар на земеделски продукти

 

Селско стопанство

1

НУ”Никола Козлев”

Гр.Лясковец

 

Клуб „Внимание ! Деца !”

 

Образование

Здраве

Превенция

2

ТД”Янтра -1915”, Туристи-ветерани”Моско Москов”, гр.Лясковец

Екопътека-Манастира-Лясковец-Арбанаси”

Туризъм

3

Пенсионерски клуб”Златна есен”, гр.Стражица

Да съхраним традициите

 

Култура

Приемственост

Местно развитие

4

Общински детски комплекс

Гр.Стражица

Реализираната иновативна идея за децата на Стражица-инвестиция в бъдещето”

Образование

Иновации

Местно развитие

5

ОДЗ”Ангел Каралийчев”

Гр.Стражица

 

Полетът на детските мечти, претворен в изяви и мечти

Образование, Култура

Местно развитие

6

Пенсионерски клуб”Мазневска чешмичка”

Гр.Лясковец

Кварталният клуб и кът-място за срещи и отдих на три поколения Лясковчани

Благоустрояване

Местно развитие

Подобряване жизнена среда

7

Читалище

”Напредък-1870”

Гр.Лясковец

 

Сцена за деца

Култура

Местно развитие

8

ОУ”П.Р.Славейков”,

С.Джулюница,

Общ.Лясковец

Аз спортувам

 

Младежки дейности

Спорт

Образование

9

Младежки клуб”Властири”

С.Камен

Общ.Стражица

 

Център за общностно развитие

”Властири”, с.Камен

Общностно развитие

Младежки дейности

Малцинства

Иновации

10

СОУ”Ангел

Каралийчев”

Гр.Стражица

Зад зелената ограда, детски смях и глъч

Място за живот

Зелена инфраструктура

11

Сдружение

”Развитие за Лясковец”

Младежи без граници

 

Младежки дейности

Доброволчество

Местно развитие

12

ЦДГ”Славейче”

Гр.Лясковец

 

Детската градина

-защитена природна територия

Природа и околна среда

Място за живот

Образование

13

Настоятелство

ЦДГ”Пчелица”

Гр.Лясковец

Спорт, игри, забава на зелената морава!

Спорт и здраве

Място за живот

Образование

14

ПК”Зорница”

С.Н.Върбовка

Общ.Стражица

Средищен център за срещи и общностен живот

Място за живот

Местно развитие

Гражданска активност

15

Гражданин

Николай Гешев

Гр.Лясковец

Инвино веритас-дегустационна за вино

Бизнес

Местно развитие

Туризъм

16

Инициативна група

„Ориентиране”

Гр.Лясковец

Бягай с темпото на мисълта си

 

Младежки дейности

Доброволчество

Спорт

17

Читалище

”Станчо Станчев”

С.Сушица

Общ.Стражица

Красивите български носии-неизчерпаема заложба

Култура

Местно развитие

Гражданско участие

18

Кметство

С.Сушица

Общ.Стражица

Нашият църковен храм

 

Местно развитие

Гражданско участие

Място за живот

19

Пенсионерски клуб №1

Гр.Лясковец

 

Хубави песни с хубави национални носии

Местно развитие

Гражданско участие

Култура

20

Читалище”Просвета Лозен-1906”

С.Лозен

Общ.Стражица

На училище след училище

 

Местно развитие

Гражданско участие

Образование/спорт

Място за живот

21

ЦДГ”Радост”

Гр.Лясковец

Мечтата се сбъдва с песен

 

Местно развитие

Гражданско участие

Култура

22

Читалище”П.Р.Славейков”

С.Добри дял

Детските мечти-сбъднати надежди за родното ни село

Местно развитие

Гражданско участие

Място за живот

23

ОУ”Св.Климент Охридски”

С.Виноград

Клуб „БИ-БИТ”

 

Здраве и спорт

Образование

Място за живот

24

Читалище

„Възпитател”

С.Кесарево

От поколение за поколението

 

Местно развитие

Гражданско участие

Място за живот

25

Читалище

„Развитие 1895”

Гр.Стражица

Задружието равно на успех

 

Местно развитие

Гражданско участие

Образование

26

Читалище

”Развитие-1894”

С.Драгижево

Клуб по интереси за деца и младежи

Местно развитие

Гражданско участие

Младежки дейности

27