Над 350 участници и гости

Публичното представяне на добрите идеи в "Панаир на добрите идеи" в гр.Стражица събра над 350 гости и участници. На 31 юли представители и съмишленици на всички 27 идеи за проекти стартираха своите представяния, показаха и доказа на Комисията за оценка своята мотивация, идея, нестандартно виждане, провокация, иновация, креативност.

 

Всички презентации вложиха усилия  да разчупят стереотипа на представяне  и достойно се конкурираха с останалите проекти.

В подкрепа на всяка идея застанаха рамо до рамо различни представители на местните общности, деца, родители, педагогически екипи, спортни отбори, училищни колективи, читалища, поредица от поколения, млади и стари, творци и новатори, младежи и лидери, граждани и инициативни групи.
Резултатът: ние провеждаме за първи път "Панаир на добрите идеи".

Целта на  „Панаир на добрите идеи” е мобилизиране на  гражданска активност чрез организиране и провеждане на общностно събитие за територията на общините Лясковец и Стражица . С толкова много участници смятаме, че го постигнахме.Общественият интерес дори само в сферата на проектните идеи, които се конкурираха помежду си е голям и достатъчен за да се поздравим с добре свършена работа.

Събирането на добри идеи трябваше да  провокира гражданската активност на местното население в основните сектори за развитие.Също реализирано постижение-27 проектни идеи в основните направления на развитие.

Конкуренцията между добрите идеи трябваше да създаде  условия  активните  и не толкова активни граждани, институции, организации, фирми и др. да  помислят заедно какво е добре да се направи с общи усилия  в тяхната сфера.Постигнахме го, защото много от организациите с проекти решиха да разработят свои идеи в последствие, след като се убедиха, че заедно имат шанс да успеят.някои наистина успяха.

Печелившите идеи за проекти имат важната задача да мотивират всички останали участници да генерират все по-интересни и добри малки проекти за следващото издание на събитието.Това ще видим в следващите 5 месеца.Вярвам в успеха на всички 15 финансирани добри идеи.