Добрите идеи напредват

komentar

13 от общо 15 финансирани добри идеи стартираха своето изпълнение. За справка вижте приложената информация.

 

 СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ КЪМ 30 АВГУСТ 2011г.

 

Име на кандидата

Име на проекта

СТАТУС

Читалище „Земеделец-1899”

С.Козаревец

Обособяване на зона за пазар на земеделски продукти

Срещи с хората, снимане на производители, подготвят се СМР през м.септември, ходи се по места с производители на зеленчуци и беритба на реколтите.Запознаване с добрата идея и възможностите на пазара.Изготвя се идейна визия на пазарчето.Засега нямат нужда от посещение на място.

Пенсионерски клуб”Златна есен”, гр.Стражица

Да съхраним традициите

 

Проведена съвместна изложба с децата от СОУ и пенсионерите, рисувани картини с фолклорни мотиви, театрална постановка и др.

Разучават се песни.Всеки ден децата се срещат с бабите в Клуба и работят заедно, гласят се изложби.

Оферти за носии се събират,проучват се видовете носии.Посещение в четвъртък, 13.30ч.

Общински детски комплекс

Гр.Стражица

Реализираната иновативна идея за децата на Стражица-инвестиция в бъдещето”

Почистване и освежаване на мебели, пребоядисване, саниране, работа по картини и др.Събиране на оферти за интерактивната дъска и лаптоп.

Оформяне на творчески кътове и др.

Посещение в четвъртък, 14.30ч.

ОДЗ”Ангел Каралийчев”

Гр.Стражица

Полетът на детските мечти, претворен в изяви и мечти

 

ОУ”П.Р.

Славейков”,

С.Джулюница,Общ.Лясковец

Аз спортувам

 

Събират оферти за спортното оборудване.Почистване на двора и тревните площи.Подготовка на терена.Заравнява се терена.

Възстановяват детската площадка.

Няма нужда от посещение.

СОУ”Ангел

Каралийчев”

Гр.Стражица

Зад зелената ограда, детски смях и глъч

Подготвят си процедура за три оферти по СМР за терена.Пусната е обява за стартиране на проекта, подготвя се отпечатване на брошурки.

Посещение в четвъртък, 10.00ч.

ЦДГ”Славейче”

Гр.Лясковец

 

Детската градина

-защитена природна територия

Боядисване на островчетата със зеленчуци в двора.Бране и консервиране на зеленчуците.

Посещение в сряда сутрин.

Настоятелство

ЦДГ”Пчелица”

Гр.Лясковец

Спорт, игри, забава на зелената морава!

 

Инициативна група

„Ориентиране”

Гр.Лясковец

Бягай с темпото на мисълта си

 

Почистване и трасиране на пътека за провеждане на тренировки, колоездене и състезания.Проучване на координатни точки за карта по ориентиране.

Посещение в сряда, в 17.00ч.

Кметство

С.Сушица

Общ.Стражица

Нашият църковен храм

 

В момента разчистват терена, прави се подпорна стена от камък, закупуват се материали, заявена е дървената част на беседката, има и идеен проект. Посещение в четвъртък, в 15.30ч.

ЦДГ”Радост”

Гр.Лясковец

Мечтата се сбъдва с песен

 

Събиране на оферти за за закупуване на балатум и лаптоп.

Боядисано помещение за занимания, саниране.Монтаж и демонтаж в помещението.Първи етап е приключен. Посещение в сряда.

ОУ”Св.Климент Охридски”

С.Виноград

Клуб „БИ-БИТ”

 

Поръчано е обзавеждането на Кабинета по безопастност на движението, разпределени са часовете за практическо обучение, заявени са дидактическите материали. Няма нужда от посещение.

Читалище

„Възпитател”

С.Кесарево

От поколение за поколението

 

Стартирали строително-ремонтни работи по обекта, почистнеи терени, направена бетонова основа, поръчани строителни материали.Посещение в четвъртък, в 9.00ч.

Читалище

„Развитие 1895”

Гр.Стражица

Задружието равно на успех

 

Провеждане на срещи между младежите. Стартирана информационна кампания по проекта.

Посещение в четвъртък , в 12.30ч.

Читалище

”Развитие-1894”

С.Драгижево

Клуб по интереси за деца и младежи

Проведени срещи с деца, направени брошури.Започва почистване на помещението.Посещение в сряда.