Посещения на проектите

На 7 и 8 септември 2011г. екипа на МИГ ще посети проектите на организациите с добри идеи.Очаквайте снимки, резултати,изненади и добри новини.График за посещенията по места!

 

ГРАФИК ЗА ТЕКУЩО ПОСЕЩЕНЕ НА ДОБРИТЕ ИДЕИ,

РЕАЛИЗИРАНИ ПО ПРОЕКТ”ПАНАИР НА ДОБРИТЕ ИДЕИ”

7 септември 2011г.

Дата

Име на проекта

Час

7 септември

Сряда

Детската градина-защитена природна територия

ЦДГ”Славейче”

10.00ч.

7 септември

Сряда

Спорт, игри, забава на зелената морава!

ЦДГ”Пчелица”

11.30ч.

7 септември

Сряда

Мечтта се сбъдва с песен

ЦДГ”Радост”

12.30ч.

7 септември

Сряда

Клуб по интереси за деца и младежи

Читалище ”Развитие-1894”, С.Драгижево

16.30ч.

7 септември

Сряда

Бягай с темпото на мисълта си

Инициативна група по ориентиране

17.30ч.

8 септември 2011г.

Дата

Име на проекта

Час

8 септември

Четвъртък

От поколение за поколението

Читалище „Възпитател”, С.Кесарево

09.00ч.

8 септември

Четвъртък

Зад зелената ограда, детски смях и глъч

СОУ”Ангел Каралийчев”, Гр.Стражица

10.30ч.

8 септември

Четвъртък

Полетът на детските мечти, претворен в изяви и мечти

ОДЗ”Ангел Каралийчев”

11.30ч.

8 септември

Четвъртък

Задружието равно на успех

Читалище „Развитие 1895”, Гр.Стражица

12.30ч.

8 септември

Четвъртък

Да съхраним традициите

Пенсионерски клуб”Златна есен”, гр.Стражица

13.30ч.

8 септември

Четвъртък

Реализираната иновативна идея за децата на Стражица-инвестиция в бъдещето”

ОбДК-Стражица

14.30ч.

8 септември

Четвъртък

Нашият църковен храм

Кметство, с.Сушица

15.30ч.

Утвърдил: М.Маринова, ръководител на проекта