Над 300 доброволци участват

komentar

Втори месец успешно се изпълняват малките проекти, финансирани в”Панаир на добрите идеи”.

Финансираните 15 добри идеи обединяват общности и заинтересовани страни от общо 7 населени места на МИГ-територията и включват многообразие от дейности за

местно развитие, подобряване условията на живот, облагородяване и опазване на жизнената и градската среда в малките населени места , развитие на творчески и иновативни дейности за ангажиране на общественото внимание .

 

Всички добри идеи са пилотни граждански интервенции, привличащи широко обществено участие, допълнителни ресурси и съпричасност.

 

В село Кесарево вече е подготвен терена и са приключили строителните работи по изграждането на място за срещи и комуникация.

В село Сушица усилено върви благоустрояването на дворното пространство около новоизградения църковен храм.

В село Джулюница е почистен двора на училището, оформено е пространството за фитнес на открито и са закупени спортните съоръжения.

В село Козаревец подготвят мястото за изграждане на базара за земеделски стоки.

В село Драгижево са подготвени за  саниране помещенията за младежки дейности и стартират ремонтните дейности.

В общо 4 детски  градини на територията на общините Лясковец и Стражица  са изградени площите със защитена природна територия, подготвена е площа за спортна площадка, санирано е помещение за творческа работа с децата, оформени са изложби и тематични експозиции.

Инициативната група по ориентиране успешно трасира нов маршрут за провеждане на състезания.

Младите лидери на Стражица успешно провеждат своите срещи и семинари за участие на младежите в развитието на родния град.

Пенсионерският клуб в Стражица радва своите съмишленици с нови фолклорни костюми и постановки.

Модерно е оборудван кабинета за езикова подготовка към ОбДК-Стражица.

Всички малки проекти продължават своята реализация до края на м.декември 2011г.

 

Печелившите идеи за проекти имат важната задача да мотивират всички останали участници да генерират все по-интересни и добри малки проекти за следващото издание на събитието.

 

Като основен резултат от реализирането на малките проекти е трайно мотивиране и обединяване на хора от различни сектори за генериране на идеи, тяхното реализиране и партниране за постигане на устойчивост.