Приключва първи етап по добрите идеи

Добрите идеи в действие-малките проекти напредват и предстои да отчетат Първи етап.

16-2_new

 

ГРАФИК ЗА СРЕЩИ С ДОБРИТЕ ИДЕИ ПО

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ ПРОЕКТИТЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

(ДОБРИТЕ ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ!)

Дата

Име на проекта

Час

12 октомври

сряда

Детската градина-защитена природна територия

ЦДГ”Славейче”

17.00ч.

14 октомври

петък

Козаревец, Читалище”Земеделец”

11.00ч.

14 октомври

петък

Клуб по интереси за деца и младежи

Читалище ”Развитие-1894”, С.Драгижево

17.00ч.

16 октомври

неделя

ОУ

С.Джулюница

11.00ч.

17 октомври

понеделник

Спорт, игри, забава на зелената морава!

ЦДГ”Пчелица”

17.00ч.

18 октомври

Вторник

ЦДГ”Радост”

Лясковец

17.00ч.

18 октомври

Вторник

Инициативна група по ориентиране

Лясковец

18.00ч.