Седмица на пилотните инициативи "Панаир на добрите идеи"
В седмицата между 12 и 18 октомври на територията на общиан Лясковец ще бъдат открити 7 обекта, финансирани по проект»Панаир на добрите идеи» , реализиран от СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» с Председател на УС на сдружението в лицето на д-р Ивелина Гецова.
Лично тя ще пререже лентите на първите 7 успешно реализирани малки проекта с основен акцент-гражданско участие и съпричастност към местното развитие.
16-2_new
При реализацията на 7-те добри идеи в гр.Лясковец, с.Козаревец и с.Джулюница участваха над 200 доброволци. Реализираните проекти са на стойност над 30 000лв. и са за дейности, свързани с подобряване условията за спорт, отдих и творчество на децата и ученици. Всички проекти включват иновативен елемент, свързан с подхода на работа по изпълнение на дейностите-постигнати работещи партньорства, привлечени допълнително средства, мотивирани за участие граждани, креативно изпълнение.
Д-р Ивелина Гецова като Председател на УС на МИГ подпомогна реализирането на добрите идеи с допълнителни ресурси, с участие в оценката на проекти, с нестихващ ентусиазъм и грижа за всяко кътче в Лясковец.
В училището на с.Джулюница деца и младежи вече спортуват фитнес на открито.
В ЦДГ»Радост» младите таланти репетират и творят песни и танци на народите в съвременна и модерно оборудвана обстановка.
Инициативната група «Ориентиране» трасира нов маршрут за провеждане на Републикански и Регионални състезания по ориентиране.
В ЦДГ»Славейче» децата се обучават да опазват природата и да се хранят здравословно с произведени зеленчуци от собствената био-градинка.
В село Козаревец земеделските производители ще продават своята реколта на нов и модерен зеленчуков базар.
В ЦДГ»Пчелица» деца и родители спортуват в обновения спортен кът.
В село Драгижево младите хора имат възможност да осмислят свободното си време в обновени зали и Клуб.
«Добрите идеи в действие» доказаха на практика как активните граждани, подкрепени от местната власт и подпомогнати от Местната инициативна група могат да променят света, в който живеят.
ГРАФИК ЗА СРЕЩИ С ДОБРИТЕ ИДЕИ ПО 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ ПРОЕКТИТЕ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
(ДОБРИТЕ ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ!)
03 октомври: ОбДК, Стражица, 16.00ч.
12 октомври: ЦДГ”Славейче”, 17.00ч.
14 октомври:Козаревец, Читалище”Земеделец”, 11.00ч.
14 октомври:Читалище ”Развитие-1894”, С.Драгижево, 17.00ч.
16 октомври: ОУ, С.Джулюница, 11.00ч.
17 октомври: ЦДГ”Пчелица”, 17.00ч.
18 октомври:ЦДГ”Радост”, 17.00ч.
18 октомври: Инициативна група по ориентиране, 18.00ч.