Подписан е Договора за финансиране на Стратегията за местно развитие

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=790479

Шестнайсет местни инициативни групи вече имат подписани договори за финансиране чрез подхода Лидер по програмата за развитие на селските райони. Те са представили стратегии за местно развитие, които се подпомагат от програмата.

Общата сума, която ще получат местните групи, е 61.5 милиона лева. Всяка от групите ще одобрява на местно ниво проекти по програмата за развитие на селските райони, като те могат да бъдат свързани със земеделие, бизнес, селски туризъм, инфраструктура, читалища, мобилни социални услуги, обясни земеделският министър Мирослав Найденов. Отпуснатото финансиране ще обхване население от над 440 хиляди души и територия от 12 600 квадратни километра. Жителите на тези населени места ще участват в изпълнението на проектите и ще бъдат крайният ползвател на получените резултати, допълни земеделският министър.

Местните инициативни групи са: Лясковец-Стражица, Тунджа, Ардино, Харманли, Исперих, Белово-Септември-Велинград, Етрополски Балкан, Добричка, Разлог, Девня-Аксаково, Раковски, Попово, Панагюрище-Стрелча-Лесичево, Преспа, Троян и Априлци, Чирпан.