Страната ни е сред най-големите промишлени замърсители в ЕС

България е сред най-големите промишлени замърсители, наред с Румъния, Естония, Полша и Чехия в ЕС, като се вземе предвид размерът на икономиката, сочи проучване на Европейската агенция за околната среда, цитирано от ДПА.

Като цяло Германия и Полша се открояват като най-големите промишлени замърсители в Евросъюза. След тях се нареждат Великобритания, Франция, Италия, Румъния и Испания, се отбелязва в доклада на агенцията, изготвен въз основа на данни от 2009 година и включващ равнището на емисиите въглероден диоксид.

Ако обаче промишлените замърсители на ЕС се класират като се вземе предвид размерът на икономиката, България, Румъния, Естония, Полша и Чехия ще водят в класацията, посочва Европейската агенция за околната среда.

Агенцията е изчислила, че загубите от нанесените екологични щети, причинени от 10 000 най-големи промишлени предприятия, са на стойност между 102 и 169 милиарда евро (136-226 милиарда долара).

Голяма част от замърсяването е причинено от големи електроцентрали и в по-малка степен от рафинерии и металургични комбинати.

Така наречените загуби от нанесени екологични щети са несъвършен, научен измерител на стойността на щетите върху човешкото здраве и околната среда, отбелязва Европейската агенция за околната. Все пак обаче те са полезен индикатор при определянето на европейската политика в секторите на промишлеността, енергетиката и околната среда.

Източник:
  • AGRO.BG
  •