Регистър на оценители и експерти


1.Станимир Иванов Кискинов с вх.№ СМР-02/24.01.2012г ;

2.Петя Харалампиева Георгиева с вх.№ СМР-04/06.02.2012г.

3.Милена Димова Рашева с  вх. № СМР-05/06.02.2012г;

4.доц.д-р Слава Тодорова Бахчеванска с вх.№ СМР-06/08.02.2012г ;

5.Павлина Йончина с вх. №  СМР-07/09.02.2012г;

6.Галина Петрова Даскалова с  вх.№ СМР-08/09.02.2012г ;

7.Борислава Александрова Младенова с вх.№ СМР-09/09.02.2012г;

8.Здравко Хариев Сечков с вх.№ СМР-10/09.02.2012г ;

9.Веселин Николов Дробенов с вх.№ СМР-11/10.02.2012г. ;

10. Даниела Цветанова Станева –Петкова с вх.№ СМР-12/13.02.2012г. ;

11. Евдокия Василева Георгиева с вх. № СМР-13/13.02.2012г. ;

12. Юлиана Божидарова Хаджичонева с вх. № СМР-14/13.02.2012г;

13. Боян Красимиров Иванов с вх. СМР - 15/ 13.02.2012 г..;

14. Жечка Маринова Калинова с вх.№ СМР - 16/13.02.2012 г.;

15. Десислава Николова Пухлева с вх № СМР - 17/13.02.2012 г.;

16. Ирина Кирилова Евтимова с вх.№ СМР – 18/ 13.02.2012 г.;

17. Надежда Друмева Бобчева с вх. № СМР – 19/ 14.02.2012 г.

18. Пламен Маринов Чингаров с вх.№ СМР – 20/ 14.02.2012 г.

19. инж. Филип Цветанов Филипов с вх.№ СМР – 21/14.02.2012 г.

20. Мариета Стефанова Гъркова с вх.№ СМР – 22/14.02.2012 г.

21. Иванка Найденова Душкова с вх.№ СМР – 23/14.02.2012 г.