Предложения за промени в програмата за развитие на селските райони във връзка с Европейския план за икономическо възстановяване

powerpoint-2003 изтегли