(Проекто) промени в мерките от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и в наредбите за тяхното прилагане

powerpoint-2003 изтегли