МИГ проведе Пето Общо събрание
komentar
На 17 март се проведе  Пето Общо събрание на МИГ. 
4
Пред над  70 делегати и гости МИГ отчете своята дейност за 2011г., като сред най-успешните дейности на организацията са реализирането на проект"Панаир на добрите идеи", финансиран от Фондация"Америка за България" и стартиране на изпълнението на Стратегия за местно развитие. На форума е приет Годишния план за дейности на сдружението, както и бяха презентирани мерките за прием на проекти по Първа покана.

 

15

142