Одобрени външни оценители и експерти

Приключи процедурата за подбор на външни експрети и оценители, които ще подпомагат прилагането на Стратегията за местно развитие.

Списъкът включва 16 професионалисти с опит в оценката на проекти и консултирането на бенефициенти по Лидер.

Одобрени експерти:

1.Станимир Кискинов

2.Павлина Йончина

3.Борислава Младенова

4.Здравко Сечков

5.Евдокия Георгиева

6.Боян Иванов

7.Жечка Калинова

8.Десислава Пухлева

9.Цвета Петкова

10.Деян Дончев

11.Росица Маринова

12.Невяна Тенева

13.Галина Даскалова

14.Николай Зарков

15.Мария Илчева

16.Таня Тодорова

С експертите ще бъде сключен Рамков договор за периода 2012-2013г.