Съобщение до бенефициентите с проекти към СМР
СЪОБЩЕНИЕ ДО БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИМАЩИ НАМЕРЕНИЕ ДА ВНАСЯТ ПРОЕКТИ ПО ПЪРВА ПОКАНА:
Офисът на МИГ"Лясковец-Стражица" в гр.Лясковец ще работи и в почивните дни както следва: 2 и 3 юни 2012г.(събота и неделя) от 09.00ч.до 18.00ч. Телефони за допълнителна информация по входиране на заявления към СМР: 0878779101, 0894621165, 0894621167.
cel