28 юни 2012г.-семинар по ПРСР за МИГ-територията. Заповядайте!
Във връзка с планирани събития под формата на „Информационни семинари” с оглед представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР, Министерство на земеделието и храните, съвместно с фирма Интермедиа ООД, планира провеждане на семинар за „Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 Лидер”. Семинара ще се проведе на 28 юни 2012 г. – четвъртък в град Лясковец в хотел Лесопаркa от 10:00 ч.
Кампанията ще се осъществи чрез провеждане на среща, която ще информира местното население относно начините и условията за кандидатстване по мерките от ПРСР. С тези семинари целим хората да поемат инициативи, да задават въпроси и да търсят отговорите им, да мислят как и с какво може да се направи привлекателно за живеене и работа всяко населено място. Когато всички участват в планирането и вземането на решения “отдолу-нагоре” ще се постигне истинска регионална свобода на действие, решени местни проблеми и реално развитие за един по-добър живот в родния край.