МИГ има вече 28 информационни точки

През изминалата седмица МИГ постави 28 информационни точки, с което обезпечи информационно своята територия. Информационните точки са в кметства и читалища в 28-те населени места, там текущо ще има актуална информация за дейността по СМР.

Снимка1,Снимка2, Снимка3, Снимка4