Проучване за нагласите на уязвими групи на територията на МИГ
МИГ собщава, че в периода 10-25 март 2012г. фирма"НИДИ 2008"ООД провежда обществено проучване на тема"” Проучване на нагласите сред представители на уязвими групи за подготовка на проекти към Стратегия за местно развитие”.Проучването ще се проведе чрез събиране на информация и попълване на анкетни карти. За повече информация се обърнете към екипа на МИГ, както и към местните организации на хора с увреждания, кметства, организации на малцинствата-техни лидери по населени места и др. Анкетните карти можете да изтеглите и попълните и тук: