Разширен списък с външни експерти

Одобрен е разширеният списък с външни експерти, които ще консултират и оценяват проекти по СМР.

Списък