Покана за обучение

Тема: „Обучения на местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие”. Обучението е за представители на: земеделието и животновъдството (фермери и земеделски производители), местна власт, частен сектор (малък и среден бизнес), формални и неформални граждански организации, читалища, клубове на пенсионера, уязвими групи, малцинства, хора с увреждания, училища, детски градини, настоятелства (църковни и училищни), граждани и др. Дата за провеждане на обучението: 8-9 август 2012г. Място: ТК”Лесопарка”, гр.Лясковец, конферентна зала. Начален час: 13.30ч.ЗАПОВЯДАЙТЕ: