Одобрени за финансиране проекти по Първа покана

1.УИН : СМР/1/07/М321/11 .Проект:Създаване на съвременни условия за спорт отдих и рекреация на активните младежи и жителите на Лясковец .

 

Кандидат: община Лясковец. Обща стойност на проекта:156 466,40 лв. Обща оценка: 69.6т. Решение на Комисията: №СМР 1/05/31.07.2012г.

2.УИН : СМР/1/07/М321/02 .Проект:Строително монтажни работи по енергийна ефективност на общинска сграда в кв. 76 гр. Стражица .Кандидат: община Стражица. Обща стойност на проекта:156 449,96 лв. Обща оценка: 69.25т. Решение на Комисията: №СМР-1/06/31.07.2012г.

3.УИН : СМР/1/07/М321/08 .Проект:Подай ръка – социална интеграция на деца със СОП .Кандидат:сдружение  ‘Децата на Лясковец” при ЦДГ Славейче”. Обща стойност на проекта:36 591,36 лв. Обща оценка: 66.75т. Решение на Комисията: №СМР-1/07/31.07.2012г.

4.УИН : СМР/1/07/М321/13.Проект:Подобряване достъпа до социални услуги за децата от детска ясла „Мир” гр. Лясковец чрез реконструкция  и ремонт на ограда, сграда и съоръжения .Кандидат: сдружение  ,,Родителско настоятелство при детски ясли Община Лясковец”. Обща стойност на проекта:36 591,36 лв. Обща оценка: 66.75т. Решение на Комисията: №СМР-1/07/31.07.2012г.

5.УИН : СМР/1/08/М322/03 .Проект: .Вертикална планировка – централна част в с. Виноград I част .Кандидат: Община Стражица. Обща стойност на проекта:163 798,10 лв. Обща оценка: 88.5. Решение на Комисията: №СМР-1/10/31.07.2012г.

6.УИН : СМР/1/08/М322/12 .Проект: .Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец . Кандидат: Община Лясковец. Обща стойност на проекта:176 008,02 лв. Обща оценка: 82.00т.  Решение на Комисията: СМР-1/11/31.07.2012г.

7.УИН : СМР/1/08/М322/10 .Проект: .Довършване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец . Кандидат: Фондация „Св. Архангел Михаил Горски Сеновец”.Обща стойност на проекта:131 798,10 лв. Обща оценка: 51.25т. Решение на Комисията: СМР-1/12/31.07.2012г.

8.УИН : СМР/1/03/М111/06 .Проект: .Информационии дейности: 3 информационни сесии . Кандидат: Фондация „Регионални инициативи”.Обща стойност на проекта:17 436.51 лв. Обща оценка: 51.57т. Решение на Комисията: №СМР-1/01/30.07.2012г.

9.УИН : СМР/1/04/М121/05 .Проект: Закупуване на телескопичен товарач Bobcat-TL470 . Кандидат: КПК”Доверие-Козаревец”.Обща стойност на проекта:115 139.15 лв. Обща оценка: 49.25т. Решение на Комисията: №СМР-1/01/30.07.2012г.

10.УИН : СМР/1/06/М312/01 .Проект: Закупуване на стационарен ехограф за предоставяне на частични здравни услуги . Кандидат: ЕТ”Индивидуална Практика за Специализирана Доболнична Медицинска помощ - лек.к-т Д-р Г.Георгиев” .Обща стойност на проекта:33 591.60 лв. Обща оценка: 45.5т. Решение на Комисията: №СМР-1/04/30.07.2012г.