Неодобрени за финансиране проекти по Първа покана

1.УИН : СМР/1/09/М331/07 .Проект: Информационни дейности: 1 информационна  кампания (2 обучения) .Кандидат: Сдружение”Регионални инициативи”. Обща стойност на проекта:12 685.02 лв. Обща оценка: 39.75т. Решение на Комисията: №СМР-1/03/30.07.2012г.

2.УИН : СМР/1/06/М312/04 .Проект: Къща за гости в село Козаревец .Кандидат: Фирма”ТОРИ ГОЛД – 12 ЕООД ”. Обща стойност на проекта:96 185.91 лв. Обща оценка: 0т.. Решение на Комисията: отхвърлен на ниво»Техническа оценка».

3.УИН : СМР/1/07/М321/09 .Проект: Създаване на център за настаняване от семеен тип с мобилен екип .Кандидат: Сдружение”Регионални инициативи”. Обща стойност на проекта:101 803,81 лв. Обща оценка: 37.00т. Решение на Комисията: №СМР-1/09/31.07.2012г.