ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

komentar

До всички бенефициенти по Втора покана на МИГ. Обръщаме ви внимание за реда за внасяне на проектни заявления: Всеки кандидат внася по 1 бр.оригинал и 2 бр.копия на своите документи по заявлението за кандидастване.Всички Документи се внасят запечатани в плик, който е надписан съгласно указанията за кандидастване.