Предстои обучение за УС и екип на МИГ

Между 26 и 28 септември 2012г. УС и екипът на МИГ ще се обучават на тема"Мониторинг на проекти".

Основни акценти по темата е бъдещото мониториране и отчитане на проектите, одобрени от МИГ, които ще се изпълняват на територията на МИГ.