Информационна кампания за уязвими групи

Мобилна Информационна кампания за уязвими групи-график

Дата/час

Населено място

Място/бенефициенти

22 октомври понеделник 

 

Село Драгижево

Община Лясковец

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

10.00ч.

 

 

22 октомври понеделник 

 

Село Добри Дял

Община Лясковец

 

 

Среща в Читалището.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

11.00ч.

 

 

22 октомври понеделник 

 

Село Мерданя

Община Лясковец

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

13.00ч.

 

 

22 октомври понеделник 

 

Село Козаревец

Община Лясковец

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

14.00ч.

 

 

22 октомври понеделник 

 

Община Лясковец

 

 

Среща в Община Лясковец

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

15.00ч.

 

 

23 октомври вторник 

 

Гр.Стражица

 

 

Среща в Община Стражица.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

09,30ч.

 

 

23 октомври вторник

10.30ч.

 

Село Асеново

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

23 октомври вторник

11.30ч.

 

Село Николаево

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

23 октомври вторник

12.30ч.

 

Село Камен

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

23 октомври вторник

 

Село Н.Върбовка

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск

13.30ч.

23 октомври вторник

14.30ч.

 

Село Горски Сеновец

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

23 октомври вторник

15.30ч

Село Царски Извор

Община Стражица

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск

23 октомври вторник

16.30

С.Бряговица

Община Стражица

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск

 

 

24 октомври Сряда

 

Село Благоево

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

10.00ч.

 

 

24 октомври Сряда

11.00ч.

 

Село Владислав

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

24 октомври Сряда

12.00ч.

Село Балканци

Община Стражица

 

Зала на Читалището

-местна власт, малък и среден бизнес, земеделски производители, фермери, занаятчии и др. читалище, пенсионерски клуб, клуб на инвалида, малцинства, граждани, НПО, др.

 

 

24 октомври Сряда

 

Село Кесарево

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

13.00ч.

 

 

24 октомври Сряда

14.00ч.

Село Джулюница

Община Лясковец

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25 октомври четвъртък

10.00ч.

 

Село Сушица

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25 октомври      четвъртък

11.00ч.

 

Село Лозен

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25 октомври      четвъртък

12.00ч.

 

Село Виноград

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25 октомври      четвъртък

13.00ч.

 

Село Мирово

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25октомври      четвъртък

14.00ч.

 

Село Ново Градище

Община Стражица

 

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25 октомври      четвъртък

14.30ч.

 

Село Кавлак

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25 октомври      четвъртък

15.00ч.

 

Село Любенци

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25октомври      четвъртък

15.30ч.

 

Село Железарци

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25 октомври      четвъртък

16.00ч.

 

Село Водно

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

 

 

25 октомври      четвъртък

16.30ч.

 

Село Теменуга

Община Стражица

 

Среща в Кметството.

Участници: представители на етнически малцинства, пенсионери и хора с увреждания(вкл.и техни организации), самотни родители, безработни и хора в риск.

Мобилната кампания се организира  под формата на Информационни срещи/консултации във връзка с обявена Втора покана за прием на заявления за финансиране на проекти по Стратегия за местно развитие.