Информация за бенефициентите на МИГ

Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет страницата на МИГ”Лясковец-Стражица” http://www.mig-zaedno.eu, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ”Лясковец-Стражица”  всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа.

Екипът на МИГ”Лясковец-Стражица”  ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

  • устни консултации: в офиса на МИГ в следните дни:

-За територията на Лясковец: всеки първи и трети вторник на месеца от 09.00ч.-18.00ч.

- За територията на Стражица: всеки втори и четвърти петък  на месеца от 09.00ч.-18.00ч.

  • писмени консултации: по зададен писмено въпрос чрез електронната страница на МИГ http://www.mig-zaedno.eu – рубрика „контакти” и въпроси), по електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или получен в офиса на МИГ – отговаря се по електронна поща със срок за отговор до 7 календарни дни.
  • Консултиране в населените места от територията на МИГ”Лясковец-Стражица” по график, предварително обявен в публичното пространство, информационни източници и регионални медии.
  • Информация по обявената покана може да бъде намерена и във всяка от 28-те Информационни точки по населени места на територията на МИГ”Лясковец-Стражица”.

Проектните предложения се подават на следния адрес:

Гр.Лясковец, обл.В.Търново,

Ул.”Трети март” №1, ет.2, офис 1.

Проектните предложения се подават в офиса на МИГ единствено след предварително обаждане и  записване на час при експерта на МИГ , който потвърждава на кандидата денят и часът  за прием на документите.

Лица за контакт:

  • Изпълнителен директор: Мария Маринова:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , тел:0878779101,0894621164

  • Експерт: Мария Петкова:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , тел. 0894621167

  • Ел.поща на МИГ”Лясковец-Стражица:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.