На вниманието на всички бенефициенти на МИГ

С Решение №4-СМР/26.02.2013г. на УС на МИГ се удължава срока на обявена Трета покана за финансиране по мерки: 121, 313, 321, 322, 323А, 323Б и 331.Новият краен срок за подаване на заявления е 30.06.2013г., 17.00ч. Очаквайте повече информация в сектор"Покани" на сайта.

GOEh7qG6hvA