Дни за консултации на бенефициенти

Всички желаещи наши бенефициенти с намерение да внасят проекти по мярка 121 могат да бъдат консултирани на място на следните дати:

6 март 2013г., офис на МИГ в гр.Лясковец, 09.00ч.-13.00ч.

6 март 2013г., инф.център в гр.Стражица, 14.00ч.-18.00ч.

7 март 2013г.,офис на МИГ в гр.Лясковец, 09.00ч.-13.00ч.

7 март 2013г., инф.център в гр.Стражица, 14.00ч.-18.00ч.

25 март 2013г., офис на МИГ в гр.Лясковец, 09.00ч.-13.00ч.

25 март 2013г., инф.център в гр.Стражица, 14.00ч.-18.00ч.

26 март 2013г., офис на МИГ в гр.Лясковец, 09.00ч.-13.00ч.

26 март 2013г., инф.център в гр.Стражица, 14.00ч.-18.00ч.

Телефон за записване и справки: 0878779101