Индикативен график за прием с изменение

Индикативен график за прием за 2013г.-с изменение