МИГ получи десетдневки

МИГ започна регулярно да получава т.нар.десетдневки по внесени за договориранеи одобрени проекти в ДФЗ-РА.Това е индикатор, че проектите на нашите бенефициенти се гледат, оценяват и след предоставяне на исканата допълнителна информация, ще бъдат доведени до успешно подписване на договори за финансиране.