Планирани консултации по ОС 3

Дати за консултации по мерки: 311,312,321,322,323А и 323Б през месец юни с консултант по ПРСР-Албена Тодорова

-4 юни за град Лясковец, офис на МИГ

-5 юни за град Стражица, инфо-център на община Стражица

-20 юни за град Лясковец, офис на МИГ

-21 юни за град Стражица, инфо-център на община Стражица