Приключили проекти на наши бенефициенти

До момента по Стратегията за местно развитие на МИГ има 2 броя приключили проекти на одобрени бенефициенти, с внесени заявки за окончателно плащане през изминалата седмица. 
Проектите са по мярка 121"Модернизация на земеделското стопанство".

Първият успешно приключил проект е на Кредитно производствена кооперация „Доверие – Козаревец” на стойност 113999,99 лв.и е за закупуване на телескопичен товарач Bobcat TL 470 . Вторият успешно завършен проект е на фирма „МОНИ-99” ЕООД на стойност 137592,64 лв. за повишаване на конкурентноспособността на стопанството чрез модернизация на земеделския производствен процес.