МИГ провежда мобилна информационна кампания

График за кампанията в 28 населени места:17, 18, 19, 20 септември