Акценти

МИГ напомня на своите потенциални бенефициенти, че в момента има обявени следните мерки за прием: М111,М311,М312,М323А. Очакваме всички заинтересовани кандидати в офиса на МИГ за консултации.